Nadere informatie over start nieuwe seizoen

3 september 2018

Instrumentale en vocale lessen
Wie zich heeft aangemeld voor een muziekles (instrument of zang) heeft per e-mail een bevestiging ontvangen. In de week voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt een bericht verstuurd over de start van de lessen. De eerste les van het schooljaar is in de week van maandag 3 september, voor zowel bestaande als nieuwe leerlingen. Nieuwe leerlingen worden voor maandag 3 september nog gebeld door de docent. Huidige leerlingen beginnen volgens het oude rooster in de eerste week van het nieuwe seizoen, zoals in de meeste gevallen al is afgesproken met de docent.

Popworkshops, koren, orkesten, ensembles en andere samenspeelgroepen
De popworkshops beginnen in de eerste lesweek (van maandag 3 september), zoals afgesproken met de docent. Nadere informatie is te verkrijgen bij de betreffende leerkracht. De diverse samenspeelgroepen hebben een verschillend aantal lesweken; de docent/dirigent heeft voor de zomervakantie kenbaar gemaakt wanneer de eerste repetitieavond van het nieuwe seizoen is.

AMV en Muziek-Mix
Deze lessen starten in de week van maandag 10 september.

Dans
Alle danslessen beginnen in principe in de week van maandag 3 september. Het dansrooster is nagenoeg gelijk aan dat van vorig seizoen (2017-2018). De docent heeft de nieuwe indeling voor de zomervakantie kenbaar gemaakt, of zal dit tijdens de eerste lessen in september doen. Nieuwe leerlingen kunnen vrijblijvend een les bijwonen en informatie verkrijgen bij docent.

Theater
De theaterlessen duren 30 weken en beginnen vanaf de week van maandag 10 september. KinderMuziekTheater (KMT) behoort hier ook toe. De indeling van KMT wordt door de docenten bekend gemaakt.

Musical
Het seizoen van MUZT Musicalopleiding bestaat uit 40 wekelijkse lessen. De lessen beginnen in de week van maandag 3 september,  met uitzondering van de eerstejaars MUZT-leerlingen.

Beeldende Kunst en Fotografie
Dit betreffen lessenseries met verschillende lengtes. Kijk voor de begindatum van een cursus Beeldende Kunst of Fotografie op kunstencentrumatrium.nl bij de betreffende cursus. De meeste lessen beginnen in de week van maandag 10 september. De indeling ontvangen de cursisten van de docent.