Discipline

  • Beeldend
  • Dans
  • Musical
  • Muziek
  • Theater

Leeftijd

Locaties

Culturele projecten

Kunstencentrum Atrium werkt samen met Akte2. Het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek ontwikkelt bijzondere cultuurarrangementen op maat voor particulieren, bedrijven, onderwijs en instellingen.

Akte2 bereikt jaarlijks zo’n 35.000 cultuurliefhebbers van alle leeftijden.

Het team bestaat uit creatieve professionals op het gebied van cultuureducatie en (inter)actieve projecten. Zij bieden het primair onderwijs een innovatief, samenhangend binnen- en buitenschools lesprogramma op het gebied van muziek, dans, theater, muziektheater, beeldende kunst en fotografie/film. De lessen worden gegeven door ervaren vakdocenten. Akte2 beheert de regionale cultuurnetwerken in het werkgebied in het primair onderwijs. Hiervoor worden elk jaar brochures op maat gemaakt.

Voor het voortgezet onderwijs in verschillende gemeenten organiseert Akte 2 ieder jaar Kunst- en Cultuurdagen.

Akte2 wil de cultuurnetwerken professionaliseren. Bijvoorbeeld door persoonlijk contact en feedback naar de aanbieders en leerkrachten. Maar ook door cursussen, zoals ICC (Interne Cultuur Coördinator), ICC-plus en CAS (Culturele Aanbieder op School). Verder biedt Akte2 bijscholingen voor leerkrachten: Wy Spylje, Wy Sjonge, Wy Dûnsje, Speure nei Spoaren en de Tekenskoalle.

Verder organiseert Akte2 kunstontmoetingen en verdiepingslessen voor leerlingen en leerkrachten. Ook eenmalige of structurele ondersteuning bij beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas is mogelijk.

Van 2013 tot en met 2016 ondersteunt Akte2 een kwaliteitsslag voor de cultuureducatie in het primair onderwijs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke KEK-regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Akte2 zoekt op eigen initiatief financiering uit externe regelingen, subsidies of fondsen voor projecten. Bij al haar activiteiten werkt Akte2 samen met lokale en nationale culturele organisaties.

 

Contactformulier

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.