Discipline

 • Beeldend
 • Dans
 • Musical
 • Muziek
 • Theater

Leeftijd

Locaties

Bijdrage in lesgelden

Het is mogelijk om een bijdrage in de lesgelden te krijgen. Onze lessen kunnen mede worden gefinancierd vanuit het minimabeleid van gemeenten en Stichting Leergeld Sneek e.o.

Gemeente Súdwest-Fryslân en Littenseradiel
Gemeenten hebben speciale regelingen voor mensen met een beperkt inkomen. Vanuit deze regelingen is het mogelijk om een ruime vergoeding te verkrijgen voor het volgen van lessen. De regeling is te vinden op de websites van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel voeren een zogeheten minimabeleid. Zij gaan uit van de normbedragen voor de bijstand per maand, die met 10% worden verhoogd. Indien men hieronder valt, kan per kind tot 18 jaar € 342 worden verkregen; het kindpakket. Voor een persoon van 18 jaar en ouder geldt een tegemoetkoming van € 121 (bedragen voor 2016).

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Via tachtig lokale stichtingen biedt Stichting Leergeld hen de kans om toch te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het maximale bedrag dat Stichting Leergeld per leerling kan inzetten, is € 480 (inclusief het kindpakket vanuit het minimabeleid van de gemeente.)

Een kind kan een tegemoetkoming verkrijgen als het inkomen van de ouder(s) tussen de 110 en 120% van de bijstandsnorm ligt.

Voor het schooljaar 2016-2017 zal de aanvraag voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarschijnlijk worden behandeld door Stichting Leergeld Sneek e.o. U hoeft dan niet twee instanties te benaderen. Mocht dit mogelijk toch anders geregeld worden, dan zal de consulent van Stichting Leergeld Sneek e.o. u verder helpen.

Op de website van Stichting Leergeld Sneek e.o. vindt u meer informatie.

Normbedragen bijstand
Om in aanmerking te komen, mag de hoogte van uw maandelijkse inkomen niet hoger zijn dan de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de inkomensnormen. In deze bedragen, die geldig zijn vanaf 1 januari 2016, telt de vakantietoeslag niet mee.

 • Alleenstaand tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.108,88
 • Alleenstaand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.245,87
 • Alleenstaande ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.425,70
 • Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:  € 1.584,11
 • Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) vanaf pensioengerechtigde leeftijd:  € 1.701,97
 • Alleenstaande die in een verzorgings-/verpleeghuis verblijft: € 397,87
 • Gehuwden, beiden in een verzorgingshuis-/verpleeghuis:  € 649,27