Discipline

  • Beeldend
  • Dans
  • Musical
  • Muziek
  • Theater

Leeftijd

Locaties

Veelgestelde vragen muzieklessen

ALGEMEEN

Kan iedereen muziekles krijgen?
Ja. Muziekles is voor alle leeftijden – kinderen, jongeren en volwassenen – toegankelijk.

Wat houdt een proefles in?
Tijdens een proefles laat de docent je kennis maken met een instrument. Je mag dan zelf wat spelen. Verder krijg je dan alle informatie die relevant is voor het volgen van muziekles. Ook is een proefles een mooie kennismaking met een docent.

Moet ik Algemene Muzikale Vorming (AMV) hebben gevolgd voordat ik les kan krijgen op een instrument?
Nee. De AMV-lessen zijn vooral bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. Ben je ouder en heb je geen AMV-les gehad, dan kun je gewoon muziekles volgen. De ‘rijpheid’ van kinderen speelt wel een belangrijke rol. Kinderen kunnen soms eerder beginnen wanneer ze vroeg rijp zijn. We laten in geval van vroege talenten een intake bij een docent doen. Ouders kunnen dit vaak zelf ook goed inschatten. Maar te vroeg beginnen werkt vaak demotiverend, omdat het kind veel langzamer vorderingen maakt.

Moet ik noten kunnen lezen voordat ik met muzieklessen begin?
Nee. Je kunt het vergelijken met een kind dat voor het eerst naar school gaat. Dat kan al praten maar nog niet lezen. Oftewel: lezen is niet de enige manier om een instrument te leren bespelen. Muziekles heeft diverse invalshoeken. Dit betekent dat je ook iets na kunt spelen door te luisteren (in plaats van te lezen). Noten lezen is een hulpmiddel, geen doel. Je kunt het goed gebruiken bij het spelen omdat je nu eenmaal niet alles kunt onthouden of meteen na kan spelen.

Moet ik diploma’s halen?
Nee. Examens zijn niet verplicht maar een vrijwillige keuze. Wij kennen twee certificaten: het praktijk- en theoriecertificaat. Wanneer je die hebt behaald, krijg je een diploma. We onderscheiden vier niveaus:  A, B, C en D. In de regel gaan leerlingen eens in de twee jaar op voor een examen.

Wie bepaalt wat er tijdens de muziekles wordt gedaan?
De docent zal je vragen naar het repertoire/de muziekstijl waar je voorkeur naar uitgaat. Daarop neemt de docent het voortouw om essentiële vaardigheden aan te leren. Gedurende de ‘opleiding’ wordt het steeds meer een gezamenlijk traject.

Moet ik ook thuis oefenen?
Een instrument leren bespelen kent veel aspecten. Met name het aanleren van motorische vaardigheden betekent dat er geoefend moet worden. De les bestaat uit het geven van instructies en tips voor het studeren. Het eigenlijke werk moet thuis gebeuren.

Krijg ik alleen les of gezamenlijk met anderen?
Dit is afhankelijk van instrument, leerling, situatie en mogelijkheden. Er zijn diverse keuzes die altijd in samenspraak met de leerling worden gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het volgen van lessen met als doel om ook een examentraject in te gaan, wel betekent dat er een minimaal lesverband moet zijn. Ook wordt geadviseerd om bij beginnende leerlingen wekelijks les te nemen. Anders zijn de tussenperiodes te lang. Zeker wanneer het om kinderen gaat.

Als ik ziek ben, bij wie moet ik dat melden?
Dit kan in eerste instantie bij de betreffende docent. Zeker voor muziekleerlingen is dit de beste optie. Ook kan telefonisch contact worden opgenomen met de receptie van Kunstencentrum Atrium: 0515 – 431400.

 

INSCHRIJVEN

Moet ik mij ieder jaar opnieuw inschrijven? En hoe gaat dat ?
Ja. Je ontvangt aan het einde van het seizoen, in de maand juni, een Doorstroomformulier (DSF). Hiermee kun je jouw inschrijving voortzetten of stoppen. Vanwege de vele keuzes in producten is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen waar je voor kiest. Ook zijn we dit wettelijk verplicht; zonder inschrijving kunnen er bij ons geen lessen worden gevolgd.

Kan ik tussentijds stoppen met lessen?
In de Algemene Voorwaarden zijn de regels voor het stoppen gedurende de looptijd van een les of cursus opgenomen. Veelal is de looptijd 1 schooljaar (40 weken), maar er zijn ook kortere cursussen. Afhankelijk van de reden is lesgeldrestitutie mogelijk. Ook dit staat in onze algemene voorwaarden.

 

FINANCIËN

Wanneer ontvangen we een factuur?
De leerlingenadministratie van Kunstencentrum Atrium heeft bij de start van een nieuw seizoen te maken met een flinke piek in de werkzaamheden. De verwerking en daaropvolgend de facturering vangt medio november aan. Aangezien de facturering per productsoort plaatsvindt, is het mogelijk dat je op verschillende tijdstippen facturen ontvangt.

Zijn er kortingen mogelijk?
Nee. We hebben in 2014 een inkomensafhankelijke lesgeldregeling afgeschaft. Ook kennen we geen zogeheten kwantumkorting meer. Wel biedt stichting Leergeld Sneek aan mensen met een kleine portemonnee mogelijkheden tot een bijdrage (soms wel 100% ) in het lesgeld.